TalkEnglish Logo

Principiile gramaticii engleze

Dacă tocmai aţi început să învăţaţi limba engleză, trebuie să cunoaşteţi mai întâi unele reguli de bază ale limbii. Crearea unei baze solide în domeniul gramaticii engleze vă va ajuta nu numai să puteţi formula singuri propoziţii corecte, ci şi să vă îmbunătăţiţi mai uşor abilităţile de comunicare în engleza scrisă şi vorbită.

Studiaţi toate lecţiile de mai jos şi integraţi cele învăţate în conversaţie şi în exprimarea scrisă.